Công văn 2086/BYT-K2ĐT

Công văn số 2086/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

Nội dung toàn văn Công văn 2086/BYT-K2ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006


 

BỘ Y TẾ

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 2086/BYT-K2ĐT
V/v: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2006

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc Bộ Y tế

Căn cứ đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định các vấn đề nghiên cứu triển khai cấp Bộ năm 2006 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Bộ Y tế thông báo danh mục đề tài và việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2006 như sau:

1. Danh mục 59 đề tài cấp Bộ triển khai năm 2006 (kèm theo) bao gồm tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các nội dụng chính, các kết quả đạt được để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết gửi về Bộ Y tế tham gia dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (các biểu mẫu kèm theo) bao gồm:

2.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ

2.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ

2.3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

2.4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

2.5. Văn bản đồng ý của các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký phối hợp nghiên cứu.

2.6. Các văn bản pháp lý chứng tỏ khả năng huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

3. Tổ chức và cá nhân tham gia dự tuyển cần gửi 01 bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) đến Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế trong thời hạn trước ngày 27/4/2006 (Hồ sơ qua bưu điện được tính thời hạn trên dấu bưu điện nơi gửi).

Bộ Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin:

- Tên đề tài

- Tên địa chỉ của cơ quan chủ trì

- Họ tên chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ

4. Mỗi nhà khoa học được quyền tham gia dự tuyển nhiều đề tài, nhưng chỉ được làm chủ nhiệm không quá 02 đề tài cấp Bộ (kể cả đề tài đang triển khai). Các cá nhân đã triển khai đề tài cấp Bộ quá thời hạn phê duyệt mà chưa nghiệm thu, sẽ được xem xét khi tuyển chọn.

5. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có thể rút hồ sơ hay thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn.

Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung của văn bản, chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện cho các nhà khoa học tham gia dự tuyển làm chủ nhiệm đề tài theo danh mục trên.

(Chi tiết xin liên hệ Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế, điện thoại: 04.8464918)

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm Quốc Bảo

 

 

FILE DƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2086/BYT-K2ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2086/BYT-K2ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2006
Ngày hiệu lực27/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2086/BYT-K2ĐT

Lược đồ Công văn 2086/BYT-K2ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2086/BYT-K2ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2086/BYT-K2ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Quốc Bảo
        Ngày ban hành27/03/2006
        Ngày hiệu lực27/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2086/BYT-K2ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2086/BYT-K2ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

              • 27/03/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực