Công văn 2088/VPCP-KTTH

Công văn số 2088/VPCP-KTTH về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2088/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2088/VPCP-KTTH
V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 1735/BYT-KH-TC ngày 14 tháng 3 năm 2008, của Bộ Xây dựng tại văn bản số 396/BXD-KHTK ngày 10 tháng 3 năm 2008; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 1562/BTC-ĐT ngày 04 tháng 2 năm 2008, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1535/BKH-LĐVX ngày 07 tháng 3 năm 2008 về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ nguyên nhân và giải pháp xử lý trong việc thực hiện Dự án Trường Đại học Y-Dược thành phố Hồ Chí Minh chậm tiến độ và cam kết thời hạn hoàn thành Dự án; trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định việc cho phép tiếp tục thực hiện Dự án.

2. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản phần vốn còn lại năm 2007 của Dự án Nhà Quốc hội đến hết niên độ tài chính năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP; các Vụ: VX, CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thuộc tính Công văn 2088/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2088/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2088/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2088/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2088/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2088/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2088/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2088/VPCP-KTTH kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực