Công văn 209/BXD-TCCB

Công văn 209/BXD-TCCB năm 2018 về tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 209/BXD-TCCB 2018 tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/BXD-TCCB
V/v: tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục

Căn cứ Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 535/BXD-TCCB ngày 19/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ rà soát hoàn thiện đề án vị trí việc làm phù hợp chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị; đảm bảo cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%, quản lý chặt chẽ người làm việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên sử dụng ngân sách nhà nước, giảm thiểu người làm việc tại các vị trí phụ trợ (lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ); thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và gửi báo cáo Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ: viettrungbxd@gmail.com) trước ngày 15/5/2018 để thẩm định theo đúng kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Lưu VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hà Mạnh Hoạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 209/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu209/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2018
Ngày hiệu lực26/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 209/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 209/BXD-TCCB 2018 tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 209/BXD-TCCB 2018 tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu209/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýHà Mạnh Hoạt
        Ngày ban hành26/04/2018
        Ngày hiệu lực26/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 209/BXD-TCCB 2018 tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập

            Lịch sử hiệu lực Công văn 209/BXD-TCCB 2018 tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập

            • 26/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực