Công văn 209/TCHQ-KTTT

Công văn số 209/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ phạt

Nội dung toàn văn Công văn 209/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 209/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ phạt

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

 

- Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia
(K5 Nghi Tàm – Tây Hồ - Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số VI 154-VIMAS.MOF.GDC – 03/06 ngày 18/12/2006 của Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia (MST: 0100112268) về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tiếp theo công văn số 5272/TCHQ-KTTT ngày 2/11/2006 của Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét tiếp tục tạm giải tỏa cưỡng chế đến hết ngày 28/2/2007 cho Công ty liên doanh TNHH Việt Nam – Malaysia theo đúng hướng dẫn tại công văn 5272/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh TNHH Việt Nam - Malaysia biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 209/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu209/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 209/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 209/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu209/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 209/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt

             Lịch sử hiệu lực Công văn 209/TCHQ-KTTT xử lý nợ phạt

             • 09/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực