Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT năm 2016 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/BGDĐT-KHCNMT
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2016

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ.

 

Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là Ngày Môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành phong trào rộng khắp phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các động vật trên thế giới.

Việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ động, thực vật hoang dã không chỉ làm suy thoái hệ sinh thái, cướp đi những di sản mà còn đẩy những giống loài đến gần sự tuyệt chủng. Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ động vật hoang dã cũng là góp phần vào nỗ lực phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội.

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 1628/BTNMT-TCMT ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn Tổng công ty Nhà nước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2016, nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức chuỗi các hoạt động được thực hiện từ tháng 5 đến hết tháng 6 năm 2016 trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2016 cụ thể như sau:

1. Quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược Quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Công ước về Đa dạng sinh học (CBD); Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Luật Đa dạng sinh học; Luật Bảo vệ rừng; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đến cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục tới cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học, lên án các hành động buôn bán, kinh doanh động vật hoang dã; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải gây hiệu ứng nhà kính; tạo dư luận và áp lực xã hội lên án hành vi gây ô nhiễm môi trường, buôn bán động, thực vật hoang dã, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học...

3. Tổ chức mít tinh, các chiến dịch truyền thông, các ngày hội ra quân và các hoạt động cụ thể, thiết thực trong khuôn khổ “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2016 như: Tổ chức Lễ Mít tinh, các cuộc thi, ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn trường học; tổ chức các chiến dịch trồng cây xanh, trồng rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu...; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn trường học; Điều hành, cổ động bảo vệ môi trường, và các hoạt động thiết thực khác; thực hiện treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã nhân sự kiện Ngày Môi trường thế giới năm 2016 tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, tại trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại.

4. Phát động phong trào trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp, trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, những khu vực công cộng xung quanh trường.

5. Tăng cường các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã thông qua việc tích hợp/lồng ghép các kiến thức về giáo dục bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với con người, chống buôn bán động vận hoang dã và những việc cần làm để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

6. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hướng tới cộng đồng vì bảo vệ môi trường: các chương trình giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục bảo tồn cho cộng đồng ...

7. Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự, chuyên trang, chương trình cổ động, tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới, chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã trên các tạp chí, website của đơn vị.

8. Biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân, đơn vị có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã... nhân sự kiện Ngày Môi trường Thế giới. Đối với những trường hợp xuất sắc, lập hồ sơ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét trao tặng Bằng khen.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai với sự phối hợp chặt chẽ với ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/06/2016 theo địa chỉ sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: [email protected], [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Website Bộ:
- Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2092/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2092/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýBùi Văn Ga
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2092/BGDĐT-KHCNMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 2016

           • 13/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực