Công văn 2093/TCT-TNCN

Công văn 2093/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2093/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2093/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN với chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 1718/CT-THNVDT ngày 23/5/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang phản ánh vướng mắc về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ quy định về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản hướng dẫn các trường hợp được miễn thuế và tạm chưa thu thuế: “Thu nhập từ nhận tiền bồi thường do Nhà nước thu hồi đất, kể cả các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bồi thường, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp UBND tỉnh thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; theo đó các hộ gia đình, cá nhân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của doanh nghiệp theo quyết định của UBND huyện phù hợp với quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ thì được miễn thuế TNCN.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp không thuộc trường hợp nêu trên phải nộp thuế TNCN theo chế độ hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (2b);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2093/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2093/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2011
Ngày hiệu lực20/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2093/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2093/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2093/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành20/06/2011
        Ngày hiệu lực20/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2093/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2093/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản

           • 20/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực