Công văn 2096/VPCP-KTN

Công văn 2096/VPCP-KTN năm 2014 phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2096/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2096/VPCP-KTN
V/v phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1185/BKHĐT-QLKKT ngày 04 tháng 3 năm 2014) về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh làm việc với các Bộ, ngành liên quan để thống nhất các ý kiến còn khác nhau về Đề án, trong đó lưu ý những vấn đề liên quan đến Quy hoạch sử dụng đất, thực trạng đất lúa, khả năng lấp đầy các khu công nghiệp dự kiến mở rộng và khu công nghiệp thành lập mới theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2012 về chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2096/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2096/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2096/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2096/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2096/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành31/03/2014
        Ngày hiệu lực31/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2096/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2096/VPCP-KTN 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh

             • 31/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực