Công văn 2097/BHXH-CSXH

Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2097/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người tham gia BHXH.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân – Bộ Công an;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 07/2010/TT-BYT) hướng dẫn thực hiện việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ kể từ ngày 19/5/2010 thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động và thân nhân của người lao động lập hồ sơ giám định làm căn cứ hưởng BHXH đối với từng loại chế độ theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BYT.

2. Kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ giám định và giới thiệu người lao động, thân nhân người lao động đến khám giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương đối với đối tượng thuộc trách nhiệm của cơ quan BHXH theo từng loại đối tượng hưởng chế độ BHXH quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BYT.

Căn cứ vào tình hình của địa phương hoặc của ngành, quy định nơi tiếp nhận hồ sơ giám định từ người sử dụng lao động, người lao động và thân nhân của người lao động cho phù hợp, đảm bảo thuận lợi nhất cho đối tượng đề nghị. Đồng thời đảm bảo cấp giấy giới thiệu và chuyển hồ sơ giám định của đối tượng đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc Trung ương trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ giám định hợp lệ.

3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có đủ thời gian tham gia BHXH bắt buộc theo quy định để được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động hoặc khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì thực hiện lập hồ sơ giám định và giới thiệu người lao động, thân nhân người lao động đến khám giám định tại Hội đồng giám định y khoa như đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc nghỉ hưu hoặc bị chết.

4. Những trường hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội đã nhận đơn đề nghị của người lao động, thân nhân người lao động nhưng do Hội đồng giám định y khoa tạm dừng chưa giám định trước ngày 19/5/2010 thì căn cứ đơn đề nghị đã tiếp nhận để lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BYT giới thiệu đến khám giám định tại Hội đồng giám định y khoa. Thời hạn giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa tính đủ điều kiện hưởng chế độ BHXH theo quy định đối với các trường hợp này được xác định theo ngày nhận đơn đề nghị và ngày cơ quan BHXH giới thiệu ra Hội đồng giám định y khoa trước đó nhưng chưa được tiếp nhận khám giám định.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Viện Giám định Y khoa;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2097/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2097/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2010
Ngày hiệu lực25/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2097/BHXH-CSXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành25/05/2010
        Ngày hiệu lực25/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2097/BHXH-CSXH hướng dẫn giám định mức suy giảm khả năng lao động

           • 25/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực