Công văn 21/TTG-QHQT

Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Bộ Công Thương của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 21/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT do WB tài trợ cho Bộ Công Thương.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8969/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 12 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Hợp phần tài chính carbon thuộc dự án Phát triển năng lượng tái tạo" vào danh mục các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 257.000 USD như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, giao Bộ Công Thương hoàn chỉnh Văn kiện, thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB để tiếp nhận khoản viện trợ trên cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 21/TTG-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21/TTG-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/01/2011
Ngày hiệu lực07/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 21/TTG-QHQT

Lược đồ Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu21/TTG-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành07/01/2011
        Ngày hiệu lực07/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật

              Lịch sử hiệu lực Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật

              • 07/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực