Công văn 210-TC/VP

Công văn về việc đinh chính Thông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/08/1999

Nội dung toàn văn Công văn 210-TC/VP đinh chính TT 106/1999/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210-TC/VP
Về việc đính chính thông tư số 78/1999/NĐ-CP">106/1999/TT-BTC  ngày 30/8/1999

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 210 TC/VP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 78/1999/NĐ-CP">106/1999/TT-BTC NGÀY 30/8/1999

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 30 tháng 8 năm 1999, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/1999/NĐ-CP">106/1999/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/1999/NĐ-CP ngày 20/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 và Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng. Do sơ suất trong quá trình đối soát và in ấn nên có nhầm lẫn. Bộ Tài chính xin sửa lại như sau:

Điểm 3c, muc II Thông tư số 78/1999/NĐ-CP">106/1999/TT-BTC nêu trên có ghi: "Tỷ lệ 3% đối với đất, đá, cát, sỏi do cơ sở sản xuát, xây dựng mua trực tiếp của người khai thác không có hoá đơn hoặc được tính khấu trừ theo bản kê hàng hoá mua của đối tượng có hoá đơn bán hàng".

Nay xin sửa lại như sau: "Tỷ lệ 3% đối với đất, đá, cát, sỏi do cơ sở sản xuất, xây dựng mua trực tiếp của người khai thác không có hoá đơn nhưng có bản kê hoặc mua của người kinh doanh có hoá đơn bán hàng".

Bộ Tài chính xin thông báo để các đơn vị liên quan biết và thành thật xin lỗi về sai sót nêu trên.

 

Phạm Sĩ Danh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 210-TC/VP

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 210-TC/VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/09/1999
Ngày hiệu lực 16/09/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 210-TC/VP

Lược đồ Công văn 210-TC/VP đinh chính TT 106/1999/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 210-TC/VP đinh chính TT 106/1999/TT-BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 210-TC/VP
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành 16/09/1999
Ngày hiệu lực 16/09/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 210-TC/VP đinh chính TT 106/1999/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 210-TC/VP đinh chính TT 106/1999/TT-BTC

  • 16/09/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/09/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực