Công văn 210/TCT-KTNB

Công văn 210/TCT-KTNB năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 210/TCT-KTNB 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 210/TCT-KTNB
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đại Thuận

(Địa chỉ: Số 42 Củ Chi, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời Công văn số 2659/CT-KT2 ghi ngày 28/12/2018 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc trả lời vướng mắc của Công ty Cổ phần Đại Thuận - MST: 4200285077 (Công văn số 20/2018/ĐT ngày 03/12/2018) về các khoản hỗ trợ bán hàng.

Qua nghiên cứu các hồ sơ tài liệu do Công ty cung cấp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về Thuế GTGT

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Quy định:

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15: Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, trường hợp nhà phân phối là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) trên doanh thu theo quy định.”

Căn cứ các quy định trên thì khi nhận được các khoản hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ cho Công ty Binggrea là quảng cáo sản phẩm (làm Facebook, Hỗ trợ làm Digital MKT, Sampling ST metro) và khuyến mại (Tài trợ Cledor) thì Công ty CP Đại Thuận phải xuất hóa đơn, kê khai thuế GTGT theo quy định.

2. Về thuế TNDN

Căn cứ Mục V, Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy định về các khoản thu nhập khác:

“…

13. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

19. Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ nêu tại Khoản 7 Mục VI Phần này.

…”

Điều 7, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định quy định về các khoản thu nhập khác:

“…

15. Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác.

22. Các khoản thu nhập nhận được bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ trừ khoản tài trợ nêu tại Khoản 7 Điều 8.”

Khoản 15, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập khác:

“Quà biếu, quà tặng bằng tiền, bằng hiện vật; thu nhập nhận được bằng tiền, bằng hiện vật từ các nguồn tài trợ; thu nhập nhận được từ các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Các khoản thu nhập nhận được bằng hiện vật thì giá trị của hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hóa, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Điều 57, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc hạch toán tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện:

- Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ; Và các khoản doanh thu chưa thực hiện khác như: Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay, khoản doanh thu tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc số phải chiết khấu giảm giá cho khách hàng trong chương trình khách hàng truyền thống...

Căn cứ các quy định trên thì khi nhận được các khoản hỗ trợ tài chính để mua tủ đông lạnh, tủ mát, xe đông lạnh... thì công ty phải ghi nhận vào khoản thu nhập khác của doanh nghiệp và Công ty phải kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. Việc Công ty CP Đại Thuận ghi nhận các khoản hỗ trợ từ Công ty Binggrae Co., Ltd (Hàn Quốc) vào tài khoản doanh thu chưa thực hiện và phân bổ dần vào thu nhập khác là không đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty để biết và đề nghị Công ty CP Đại Thuận thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Các Vụ: PC, CS, TTKT;
- Lưu: VT, KTNB (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ
Nguyễn Đẩu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 210/TCT-KTNB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu210/TCT-KTNB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2019
Ngày hiệu lực17/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 210/TCT-KTNB

Lược đồ Công văn 210/TCT-KTNB 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 210/TCT-KTNB 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu210/TCT-KTNB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đẩu
        Ngày ban hành17/01/2019
        Ngày hiệu lực17/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 210/TCT-KTNB 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 210/TCT-KTNB 2019 hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

            • 17/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực