Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH

Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định lập thẩm định phê duyệt quản lý


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v thực hiện Nghị định của Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo thực hiện nội dung của Nghị định và các phụ lục kèm theo khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng bằng tất cả các nguồn vốn.

Toàn văn Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 38/2010/NĐ-CP 39/2010/NĐ-CP được đăng tải trên Website của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Lưu VT, Cục CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

Thuộc tính Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2102/BGDĐT-CSVCTBTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2010
Ngày hiệu lực20/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định lập thẩm định phê duyệt quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định lập thẩm định phê duyệt quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2102/BGDĐT-CSVCTBTH
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTrần Duy Tạo
        Ngày ban hành20/04/2010
        Ngày hiệu lực20/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định lập thẩm định phê duyệt quản lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2102/BGDĐT-CSVCTBTH thực hiện Nghị định lập thẩm định phê duyệt quản lý

           • 20/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực