Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT

Công văn số 2103/BKH-KHGDTN&MT về việc báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 2103/BKH-KHGDTN&MT
V/v báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty Nhà nước
- Đại học QG Hà Nội, Đại học QG TP. HCM

 

1. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 287/VPCP-KG ngày 16/1/2007 về việc đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 650/BKH-KHGDTN&MT ngày 29/1/2007 thông báo về chủ trương đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu tuyển sinh từ năm học 2007-2008. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có các văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và các cơ sở đào tạo trực thuộc triển khai việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, đăng ký kế hoạch tuyển sinh đào tạo dựa trên các tiêu chí đảm bảo chất lượng từ năm 2007.

2. Thực hiện Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 9/1/2008 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có cơ sở đào tạo trực thuộc đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, hai Đại học Quốc gia gửi báo cáo về tình hình thực hiện đổi mới phương pháp giao chỉ tiêu đối với công tác tuyển sinh năm 2007 và chuẩn bị cho năm 2008. Báo cáo đề nghị tập trung đánh giá về việc áp dụng các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh, so sánh mức tuyển sinh thực tế so với chỉ tiêu đã xác định và đăng ký, sự phù hợp về thời gian, lộ trình thực hiện việc đổi mới, nêu rõ mặt được, những khó khăn, vướng mắc trong khâu thực hiện, và kiến nghị điều chỉnh (nếu có) về cơ chế thực hiện.

3. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý ngành có báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện trong lĩnh vực của mình.

4. Văn bản đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 3/4/2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(Liên hệ: Vụ khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội; Số ĐT: 08044482)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Lưu VT, KHGDTN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2103/BKH-KHGDTN&MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2008
Ngày hiệu lực26/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2103/BKH-KHGDTN&MT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Bích Đạt
        Ngày ban hành26/03/2008
        Ngày hiệu lực26/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2103/BKH-KHGDTN&MT báo cáo thực hiện đổi mới giao chỉ tiêu tuyền sinh đào tạo

          • 26/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực