Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ

Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án Dự toán kinh phí


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2105/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v hướng dẫn xây dựng Dự án và Dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2010). Mục 2 phần I của Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định “Các công việc khảo sát, lập dự án; hội thảo; kiểm tra, nghiệm thu được tính theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai”. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư liên tịch, do đó để các địa phương kịp thời xây dựng và phê duyệt dự án và dự toán kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn Dự toán kinh phí công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 như sau:

1. Về định mức kinh tế kỹ thuật: thực hiện theo Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Về phương pháp lập Dự toán kinh phí: thực hiện theo Thông tư số 04/2006/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trừ khoản mục “Chi phí quản lý đối với dự án lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được đảm bảo từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản” không được tính do các nhiệm vụ, dự án quy hoạch đã chuyển sang nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế chi trả.

3. Về thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 theo đúng quy định của pháp luật đất đai./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, VP(TH), CQHĐĐ, H150.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Phùng Văn Nghệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2105/BTNMT-TCQLĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2010
Ngày hiệu lực10/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ

Lược đồ Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án Dự toán kinh phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án Dự toán kinh phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2105/BTNMT-TCQLĐĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýPhùng Văn Nghệ
        Ngày ban hành10/06/2010
        Ngày hiệu lực10/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án Dự toán kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2105/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn xây dựng Dự án Dự toán kinh phí

           • 10/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực