Công văn 2106/BVTV-QLT

Công văn 2106/BVTV-QLT năm 2014 về kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2106/BVTV-QLT 2014 kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/BVTV-QLT
V/v Kiểm tra chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Để đảm bảo quản lý tốt chất lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập khẩu, trong khi đang sửa đổi ban hành Thông tư về quản lý thuốc BVTV. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, Cục BVTV đề nghị các đơn vị tạm thời thực hiện như sau:

1. Kiểm tra đầy đủ các chỉ tiêu cấu thành chất lượng sản phẩm quy định trong Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn cơ sở của Cục BVTV tương ứng theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 77/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu;

2. Cấp thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu với kết luận lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu khi các chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn quy định (Không đợi kết thúc việc xác định chỉ tiêu độ bền bảo quản của thuốc thành phẩm). Thời gian trả lời kết quả là 03(ba) ngày làm việc theo quy định của Thông tư 77/2009/TT-BNNPTNT;

3. Khi có kết quả chỉ tiêu độ bền bảo quản, nếu không đạt quy định thì báo cáo Cục và thông báo cho doanh nghiệp nhập khẩu để xử lý cụ thể từng trường hợp.

Vậy, Cục thông báo để các đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các doanh nghiệp KD, NK thuốc BVTV;
- Lưu VT, QLT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Sĩ Doanh

 

Thuộc tính Công văn 2106/BVTV-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2106/BVTV-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2014
Ngày hiệu lực07/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Lược đồ Công văn 2106/BVTV-QLT 2014 kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2106/BVTV-QLT 2014 kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2106/BVTV-QLT
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýBùi Sĩ Doanh
        Ngày ban hành07/11/2014
        Ngày hiệu lực07/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2106/BVTV-QLT 2014 kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2106/BVTV-QLT 2014 kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

             • 07/11/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/11/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực