Công văn 2109/VPCP-CN

Công văn 2109/VPCP-CN năm 2021 về không triển khai nhiệm vụ lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2109/VPCP-CN 2021 không triển khai nhiệm vụ lập Đề án kết nối kết cấu hạ tầng giao thông


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2109/VPCP-CN
V/v không triển khai nhiệm vụ lập Đề án chi tiết kết nối kết cu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2035/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021) về việc triển khai thực hiện Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 18 tháng 6 năm 2020 về lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải không triển khai lập Đề án nêu trên. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lập các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm liên kết các hạ tầng kinh tế - xã hội (khu công nghiệp, khu chế xuất, cảng hàng không, cảng biển,...) và liên kết vùng, kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa các phương thức vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2109/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2109/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2021
Ngày hiệu lực28/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(01/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2109/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 2109/VPCP-CN 2021 không triển khai nhiệm vụ lập Đề án kết nối kết cấu hạ tầng giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2109/VPCP-CN 2021 không triển khai nhiệm vụ lập Đề án kết nối kết cấu hạ tầng giao thông
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2109/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành28/03/2021
        Ngày hiệu lực28/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (01/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2109/VPCP-CN 2021 không triển khai nhiệm vụ lập Đề án kết nối kết cấu hạ tầng giao thông

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2109/VPCP-CN 2021 không triển khai nhiệm vụ lập Đề án kết nối kết cấu hạ tầng giao thông

              • 28/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực