Công văn 211/LĐLĐ-CSPL

Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/LĐLĐ-CSPL
V/v triển khai thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các đơn vị kinh tế - sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

- Thực hiện Công văn số 4304/SLĐTBXH-LĐ ngày 01/3/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện mức lương tối thiểu.

Đ làm cơ sở cho việc xem xét thực hiện quy định về mức lương tối thiểu theo Điều 91 Bộ luật Lao động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức nắm tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP , trong đó:

a) Đối với lương tối thiểu theo tháng, đề nghị rà soát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện mức lương tối thiểu, trong đó có việc triển khai quy định tiếp tục thực hiện các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các tha thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP (nhất là thỏa thuận về trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua học nghề, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu);

Đánh giá khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mức lương tối thiểu và trả lương cho người lao động.

b) Đối với lương tối thiu theo giờ, đề nghị đánh giá rõ việc triển khai, áp dụng của các doanh nghiệp sau khi Chính phủ lần đầu ban hành mức lương tối thiểu theo giờ;

Khảo sát, thống kê các nhóm vị trí, chức danh công việc (như nhân viên phục vụ, bán hàng, phụ bếp, thu ngân, tiếp thị...), lĩnh vực/ngành nghề (như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, cà phê, thức ăn nhanh, siêu thị...) thực hiện trả lương theo giờ, mức lương giờ phbiến của các công việc trên;

Đánh giá thuận lợi, khó khăn và tác động của doanh nghiệp, người lao động khi Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu theo giờ.

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ có ý kiến rà soát, đề xuất về việc điều chỉnh phân vùng đối với việc áp dụng mức lương tối thiểu trên địa bàn huyện Cần Giờ trong thời gian tới (giữ nguyên vùng II như hiện nay hoặc điều chỉnh lên vùng I) và căn cứ đề xuất để Liên đoàn Lao động Thành phố tổng hợp, báo cáo Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đđiều chỉnh cho phù hợp.

Đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp thực hiện và gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Chính sách Pháp luật) trước ngày 24/3/2023 (đồng thời gửi kèm tệp tin văn bản vào Email: phiho1611@gmail.com) đkịp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.


Nơi nhận:
- Như trên “th/hiện”;
- Ban QHLĐ T
ng LĐLĐ.VN “để b/cáo”
- Thường trực UBND TP HCM “đ
b/cáo
- TT LĐLĐ TP “đ báo cáo”;
- S
LĐ-TBXH;
- VP (C
, PVP, NCTH);
- Lưu: VT, CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Chí Tâm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 211/LĐLĐ-CSPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu211/LĐLĐ-CSPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 211/LĐLĐ-CSPL

Lược đồ Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu211/LĐLĐ-CSPL
        Cơ quan ban hànhLiên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Chí Tâm
        Ngày ban hành16/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 211/LĐLĐ-CSPL 2023 rà soát thực hiện mức lương tối thiểu Liên đoàn lao động Hồ Chí Minh

              • 16/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực