Công văn 211/TCT-PCCS

Công văn 211/TCT-PCCS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 211/TCT-PCCS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 16989/CT-HTr ngày 27/10/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư bao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn theo Pháp luật và hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh chứng khoán nêu tại điểm này bao gồm các hoạt động như môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Tại điểm 3.27, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định:

“3.27. Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại Mục II, Phần A và Mục II, Phần B Thông tư này,” áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, doanh thu từ việc thu phí thông báo thanh toán, phí sai biệt chứng từ, phí chấp nhận thanh toán trả chậm chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC
- NH TMCP Quốc tế
- Lưu: VT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 211/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu211/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực11/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 211/TCT-PCCS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 211/TCT-PCCS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu211/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực11/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 211/TCT-PCCS chính sách thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 211/TCT-PCCS chính sách thuế

            • 11/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực