Công văn 211/VPCP-KTTH

Công văn 211/VPCP-KTTH năm 2018 về xây dựng và báo cáo các Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 211/VPCP-KTTH 2018 xây dựng và báo cáo Đề án phát triển kinh tế xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/VPCP-KTTH
V/v xây dựng và báo cáo các Đề án

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tư pháp.

Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu:

1. Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, mở rộng cơ sở thuế đối với kinh tế tư nhân theo chỉ đạo tại văn bản số 6372/VPCP-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát để biên soạn số liệu thống kê phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn quy mô của nền kinh tế bao gồm cả phần kinh tế ngầm, phi chính thức, tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu,... theo chỉ đạo tại Thông báo số 475/TB-VPCP ngày 10 tháng 10 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, đề xuất việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để quản lý tiền ảo tại Việt Nam theo chỉ đạo tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn SHiệp, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 211/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu211/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2018
Ngày hiệu lực06/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 211/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 211/VPCP-KTTH 2018 xây dựng và báo cáo Đề án phát triển kinh tế xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 211/VPCP-KTTH 2018 xây dựng và báo cáo Đề án phát triển kinh tế xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu211/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành06/01/2018
        Ngày hiệu lực06/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 211/VPCP-KTTH 2018 xây dựng và báo cáo Đề án phát triển kinh tế xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 211/VPCP-KTTH 2018 xây dựng và báo cáo Đề án phát triển kinh tế xã hội

           • 06/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực