Công văn 2110/VPCP-KTN

Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2110/VPCP-KTN
V/v bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Xét kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn số 10797/DKVN-TCKT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và 1504/DKVN-TCKT ngày 28 tháng 2 năm 2012; ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 12096/BCT-TC ngày 30 tháng 12 năm 2011), Tài chính (công văn số 17369/BCT-TCDN ngày 21 tháng 12 năm 2011), Kế hoạch & Đầu tư (công văn số 1210/BKHĐT-KTCN ngày 02 tháng 3 năm 2012), Tư pháp (công văn số 1816/BTP-PLQT ngày 8 tháng 3 năm 2012), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (công văn số 9688/NHNN-QLNH ngày 20 tháng 12 năm 2011) về việc bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho Liên doanh Rusvietpetro, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho Liên doanh Dầu khí Rusvietpetro như kiến nghị tại công văn số 10797/DKVN-TCKT ngày 25 tháng 11 năm 2011 và công văn số 1504/DKVN-TCKT ngày 28 tháng 02 năm 2012; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế của dự án, phương án bảo lãnh vay vốn, quản lý, giám sát sử dụng vốn vay hiệu quả, tỷ lệ bảo lãnh tương đương tỷ lệ góp vốn trong liên doanh, đưa khoản bảo lãnh vào cân đối tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền trong tương lai.

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế; Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và các thủ tục liên quan đến việc nhận nợ giữa Rusvietpetro với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Ch. (27b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2110/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2110/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2110/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2110/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2110/VPCP-KTN bảo lãnh khoản vay ngắn hạn cho RVP

              • 30/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực