Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH

Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 giải pháp thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan qua cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thu hút hàng quá cảnh của Campuchia Thái Lan


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/CHHVN-VT&DVHH
V/v giải pháp thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan qua cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Các cảng vụ Hàng hải: Vũng Tàu, Đồng Tháp;
- Công ty Cổ phần Tân Cảng - Cái Mép;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam;
- Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép.

 

Ngày 11/5/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BCT quy định về quá cảnh hàng hóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2009 và thay thế Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM ngày 13/2/2000 của Bộ Thương mại ban hành quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện Thông báo liên tịch số 121/TB-LTBRVT-BGTVT ngày 13/5/2013 của Ủy ban nhân dân Bà Rịa-Vũng Tàu và Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị đánh giá thực hiện Thông tư nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; kiến nghị giải pháp đối với các khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm thu hút nguồn hàng quá cảnh của Campuchia, Thái Lan, nâng cao năng lực khai thác của cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Văn bản kiến nghị gửi về Cục Hàng hải Việt Nam (Phòng Vận tải và dịch vụ hàng hải, email: [email protected]; điện thoại: 04.37683198; fax: 04.37683058) trước ngày 9/7/2013 (thứ ba) để tập hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, VT&DVHH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thiên Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2111/CHHVN-VT&DVHH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2013
Ngày hiệu lực05/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thu hút hàng quá cảnh của Campuchia Thái Lan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thu hút hàng quá cảnh của Campuchia Thái Lan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2111/CHHVN-VT&DVHH
        Cơ quan ban hànhCục Hàng hải Việt Nam
        Người kýBùi Thiên Thu
        Ngày ban hành05/07/2013
        Ngày hiệu lực05/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thu hút hàng quá cảnh của Campuchia Thái Lan

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2111/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 thu hút hàng quá cảnh của Campuchia Thái Lan

           • 05/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực