Công văn 2112/BNV-TL

Công văn 2112/BNV-TL năm 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2112/BNV-TL 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/BNV-TL
V/v phụ cp kiêm nhiệm

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Lê Th Thủy, Sở Khoa học và Công ngh tỉnh Kon Tum

Bộ Nội vụ nhận được đơn thư của bà Lê Thị Thủy thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (số 16A Ngô Quyền, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) hỏi về phụ cấp kiêm nhiệm gửi kèm theo công văn số 3357/VPCP-ĐMDN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác. Đề nghị bà Lê Thị Thủy nghiên cứu Thông tư số 78/2005/TT-BNV nêu trên để áp dụng vào thực tế của cơ quan, đơn vị nơi công tác nếu đủ điều kiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ trả lời Bà./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ
trưởng (để b/c);
- Thứ trưở
ng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Côn
g nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân t
nh Kon Tum;
- Sở Nội vụ t
nh Kon Tum;
- Lưu: VT, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG




Nguyễn Quang Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2112/BNV-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2112/BNV-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2019
Ngày hiệu lực15/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2112/BNV-TL

Lược đồ Công văn 2112/BNV-TL 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2112/BNV-TL 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2112/BNV-TL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Dũng
        Ngày ban hành15/05/2019
        Ngày hiệu lực15/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2112/BNV-TL 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2112/BNV-TL 2019 về phụ cấp kiêm nhiệm

         • 15/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực