Công văn 2112/TTg-ĐMDN

Công văn 2112/TTg-ĐMDN năm 2014 phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2112/TTg-ĐMDN 2014 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đà Nẵng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2112/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND TP. Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (các tờ trình: số 4441/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2011 và số 5503/TTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2011) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 13876/BTC-TCDN ngày 17 tháng 10 năm 2011) và Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7152/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 10 năm 2011) về phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 - 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ in Đà Nẵng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Đà Nẵng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng.

b) Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng - Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng,

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng.

3. Trong khi chờ ban hành văn bản pháp quy về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển Công ty Thoát nước và xử lý nước thải.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện địa phương cần giữ quyền quản lý về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (4). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2112/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2112/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2011
Ngày hiệu lực30/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2112/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 2112/TTg-ĐMDN 2014 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2112/TTg-ĐMDN 2014 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2112/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành30/11/2011
        Ngày hiệu lực30/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2112/TTg-ĐMDN 2014 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đà Nẵng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2112/TTg-ĐMDN 2014 sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Đà Nẵng

              • 30/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực