Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Nội dung toàn văn Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3005/BKHĐT-QLĐT ngày 09/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến về Dự thảo báo cáo dự án xây dựng Nhà máy vật liệu polymer công nghệ cao của Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định đối tượng chịu thuế thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam; hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 quy định mặt hàng “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” thuộc nhóm 39.20.

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định mặt hàng thuộc nhóm 39.20 “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 6%.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu giấy nền polymer là “Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác” thuộc nhóm 39.20 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 6%.

2. Về thuế chống bán phá giá

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Căn cứ khoản 3 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Bộ Công thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ.

Căn cứ quy định nêu trên, việc áp dụng thuế chống bán phá giá thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương. Do vậy, đề nghị đơn vị chủ trì lấy ý kiến Bộ Công thương để được xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên, chuyển quý Bộ được biết và tổng hợp.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính

(trả lời công văn số 144/TCNH-NH ngày 09/5/2022);
- Lưu: VT, TXNK (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2114/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2114/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành08/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2114/TCHQ-TXNK 2022 chính sách thuế nhập khẩu

              • 08/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực