Công văn 2114/UBND-NC

Công văn 2114/UBND-NC về ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ hoạt động, sáp nhập Trung tâm ngoại ngữ - tin học do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2114/UBND-NC ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2114/UBND-NC
V/v ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ hoạt động, sáp nhập  Trung tâm ngoại ngữ - tin học.

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 923/TTr-SGD&ĐT ngày 14/4/2008 v/v đề nghị UBND tỉnh ra quyết định hoặc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể và thành lập mới lại trung tâm tin học - ngoại ngữ theo Quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động Trung tâm ngoại ngữ - tin học, bổ nhiệm (hoặc công nhận) giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động và bổ nhiệm (hoặc công nhận) giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ - tin học./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu: VT, VX, TH, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2114/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2114/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2008
Ngày hiệu lực18/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2114/UBND-NC

Lược đồ Công văn 2114/UBND-NC ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2114/UBND-NC ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2114/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Đức Hải
        Ngày ban hành18/06/2008
        Ngày hiệu lực18/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2114/UBND-NC ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2114/UBND-NC ủy quyền quyết định thành lập, giải thể, đình chỉ

             • 18/06/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/06/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực