Công văn 2118/VPCP-KNTN

Công văn 2118/VPCP-KNTN về kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2118/VPCP-KNTN kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2118/VPCP-KNTN
V/v kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo số 3309/BC-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý với các nội dung kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 3309/BC-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2009 về kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm. Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo; Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không kịp thời đôn đốc, kiểm tra và giải quyết những khó khăn của các cơ quan chủ trì xây dựng Phòng thí nghiệm trọng điểm nên việc xây dựng kéo dài, chậm tiến độ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện triệt để các kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc đầu tư xây dựng các Phòng thí nghiệm trọng điểm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư, mô hình, cơ chế quản lý, tổ chức và hoạt động của các Phòng thí nghiệm trọng điểm để có đề xuất phù hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KGVX, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Kiều Đình Thụ

 

Thuộc tính Công văn 2118/VPCP-KNTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2118/VPCP-KNTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2010
Ngày hiệu lực01/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2118/VPCP-KNTN kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2118/VPCP-KNTN kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2118/VPCP-KNTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành01/04/2010
        Ngày hiệu lực01/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2118/VPCP-KNTN kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2118/VPCP-KNTN kết quả kiểm tra các Phòng thí nghiệm trọng điểm

              • 01/04/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/04/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực