Công văn 212/BVHTTDL-VP

Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/BVHTTDL-VP
V/v vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Các Doanh nghiệp nhập khẩu phim.

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp về việc vướng mắc trong khi làm thủ tục nhập khẩu phim tại cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Hiện nay tất cả các phim nhập khẩu là phim chưa được kiểm duyệt nội dung, do đó chỉ được coi là phim mẫu chưa được phát hành phổ biến tại Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất áp dụng việc cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim theo quy định tại Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu văn hóa phẩm theo các quy định hiện hành.

Đề nghị cơ quan Hải quan phối hợp giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu phim được nhanh chóng, thuận tiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Chi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VHP, LN(100).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 212/BVHTTDL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu212/BVHTTDL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/01/2010
Ngày hiệu lực26/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu212/BVHTTDL-VP
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tô Văn Động
        Ngày ban hành26/01/2010
        Ngày hiệu lực26/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 212/BVHTTDL-VP vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm

           • 26/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực