Công văn 2122/BHXH-TCKT

Công văn 2122/BHXH-TCKT năm 2020 về tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2122/BHXH-TCKT 2020 lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2122/BHXH-TCKT
V/v tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi:

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong quá trình triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện, BHXH Việt Nam nhận được phản ánh của một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) về vướng mắc trong việc tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp theo Khoản 8 Điều 10 Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Để thống nhất thực hiện BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 8 Điều 10 Hợp đồng dịch vụ chi trả các chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng qua hệ thống bưu điện được ban hành kèm theo Công văn số 1314/BHXH-TCKT:

Tiền lãi phát sinh

=

Số tiền gốc chi sai

X

Mức lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

X

Số ngày chi sai

365 ngày

Trong đó, mức lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư bình quân năm trước liền kề theo Thông báo của BHXH Việt Nam.

a) BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh ký bổ sung phụ lục hợp đồng (mẫu kèm theo).

b) Thời gian thực hiện ngày 01/7/2020.

2. Đối với mức lãi suất từ trước ngày 01/7/2020: BHXH các tỉnh căn cứ mức lãi suất đầu tư bình quân năm trước liền kề theo Thông báo về Lãi suất chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, BHTN của BHXH Việt Nam để tính tiền lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2122/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2122/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2020
Ngày hiệu lực30/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2122/BHXH-TCKT

Lược đồ Công văn 2122/BHXH-TCKT 2020 lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2122/BHXH-TCKT 2020 lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2122/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành30/06/2020
        Ngày hiệu lực30/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2122/BHXH-TCKT 2020 lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2122/BHXH-TCKT 2020 lãi phát sinh do cơ quan bưu điện chi sai chế độ bảo hiểm

              • 30/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực