Công văn 2122/BXD-QLN

Công văn số 2122/BXD-QLN về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2122/BXD-QLN bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*****

Số 2122/BXD-QLN
V/v. Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5208/SKHĐT-DN ngày 27/8/2007 và 5801/SKHĐT-DN ngày 18/9/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của Công ty TNHH 00I00 City Ent Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp được thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 được phép đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh. Đối với ngành nghề kinh doanh có Điều kiện như kinh doanh bất động sản phải đảm bảo các Điều kiện theo quy định tại Điều 8 và phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 9, Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản.

Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bất động sản không quy định doanh nghiệp khi xin Điều chỉnh bổ sung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải Điều chỉnh Mục tiêu cho hoạt động dự án tương ứng với ngành nghề mà doanh nghiệp xin bổ sung.

Về trường hợp xin Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 00I00 Citi Ent Việt Nam như đã đề cập trong công văn nêu trên của Quý Sở có liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Kinh doanh bất động sản, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở tham khảo thêm ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Vụ Xây lắp (BXD);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2122/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2122/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2007
Ngày hiệu lực03/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2122/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2122/BXD-QLN bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2122/BXD-QLN bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2122/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành03/10/2007
        Ngày hiệu lực03/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2122/BXD-QLN bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2122/BXD-QLN bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp

           • 03/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực