Công văn 2126/TCT-HT

Công văn số 2126/TCT-HT về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2126/TCT-HT hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2126/TCT-HT
V/v hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

Ông Trần Văn Tha
Địa chỉ: Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang

 

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư đề ngày 14/5/2008 của ông Trần Văn Tha, địa chỉ tại Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang hỏi về chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5, Điều 2, Quyết định số 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở quy định:

“1. Tuỳ theo điều kiện và khả năng của địa phương, việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở có thể áp dung một trong các hình thức sau đây:

- Tặng nhà tình nghĩa;

- Hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở;

- Hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền sử dụng đất khi bán nhà của Nhà nước hoặc khi giao đất làm nhà ở;

- Các hình thức hỗ trợ khác.

...

5. Trong trường hợp một người thuộc nhiều diện ưu đãi, được xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở thì căn cứ vào chế độ ưu đãi cao nhất mà người đó được hưởng để hỗ trợ”.

Theo các quy định trên, trường hợp ông Trần Văn Tha là cán bộ tiền khởi nghĩa đồng thời là cha đẻ của liệt sĩ, và ông đã được hưởng hỗ trợ kinh phí bằng tiền để cải thiện nhà ở (mức ưu đãi cao nhất ông Tha được hưởng tại thời điểm xét hỗ trợ để cải thiện nhà ở) thì nay không được xét hỗ trợ lần nữa dưới hình thức hỗ trợ tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Trần Văn Tha được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2126/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2126/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2126/TCT-HT hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2126/TCT-HT hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2126/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực04/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2126/TCT-HT hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2126/TCT-HT hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở

            • 04/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực