Công văn 2128/TTg-KTN

Công văn 2128/TTg-KTN năm 2015 về tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2128/TTg-KTN tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2128/TTg-KTN
V/v tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho một số địa phương lập quy hoạch và chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính theo hướng đảm bảo nhu cầu xây dựng hệ thống hành chính tập trung, hiệu quả, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất các cơ sở nhà, đất hành chính cũ và ngân sách địa phương. Tuy nhiên để có điều kiện đánh giá kỹ hơn và rút kinh nghiệm việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các địa phương tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổng hp, đánh giá kết quả thực hiện việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương trong thời gian qua và đề xuất giải pháp phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Th
tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu t
ư, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; các Vụ: KTTH, TCCV, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). C.Quỳnh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2128/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2128/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2015
Ngày hiệu lực24/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2128/TTg-KTN tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2128/TTg-KTN tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2128/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành24/11/2015
        Ngày hiệu lực24/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2128/TTg-KTN tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2128/TTg-KTN tạm dừng việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính tập trung 2015

              • 24/11/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/11/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực