Công văn 2129/BCT-KHCN

Công văn 2129/BCT-KHCN năm 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn an toàn thực phẩm


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2129/BCT-KHCN
V/v triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Công thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (gọi tắt Nghị định 15) thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP. Nghị định 15 có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 02 năm 2018. Để tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và các nhiệm vụ cụ thể được Chính phủ giao tại Nghị định 15, Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Tuân thủ các quy định trong Nghị định 15, đặc biệt là sự thay đổi các quy định về: Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm,...; Tiếp tục triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương theo quy định tại các văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Danh mục các văn bản tại phụ lục kèm theo công văn) nếu không trái với các quy định tại Nghị định 15 cho đến khi Bộ Công Thương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thay thế hoặc sửa đổi các văn bản hiện hành.

2. Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố về việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương tại địa phương theo quy định của Nghị định 15 và phù hợp với phân cấp của Bộ Công Thương; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở triển khai thực hiện Nghị định 15./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 2129/BCT-KHCN ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ Công Thương)

1. Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

2. Thông tư số 28/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013 của Bộ Công Thương quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

3. Thông tư số 40/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

4. Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

5. Quyết định số 6410/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2129/BCT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2129/BCT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2018
Ngày hiệu lực21/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn an toàn thực phẩm
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2129/BCT-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýTrần Quốc Khánh
       Ngày ban hành21/03/2018
       Ngày hiệu lực21/03/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn an toàn thực phẩm

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2129/BCT-KHCN 2018 thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn an toàn thực phẩm

          • 21/03/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/03/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực