Công văn 213/BTP-KHTC

Công văn 213/BTP-KHTC lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 213/BTP-KHTC Dự thảo Thông tư công tác thống kê Ngành Tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 213/BTP-KHTC
V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 05/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phê duyệt Đề án đổi mới công tác thống kê của Ngành và Kế hoạch xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê của Ngành (kèm theo Danh mục nhóm chỉ tiêu thống kê cần xây dựng) được Bộ trưởng phê duyệt ngày 07/5/2010, Bộ đã xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Hệ thống chỉ tiêu kèm các biểu mẫu báo cáo thống kê của Ngành.

Hiện tại, Dự thảo Thông tư nói trên (kèm theo các biểu mẫu báo cáo thống kê) đã hoàn thành, Bộ đã đăng toàn văn Dự thảo nói trên và các phụ lục kèm theo Dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ (http://www.moj.gov.vn), đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào Dự thảo.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị gửi đến Bộ Tư pháp (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) hoặc gửi bản điện tử đến địa chỉ: khtc@moj.gov.vn trước ngày 26/7/2010.

Rất mong sự hợp tác chặt chẽ của các đồng chí.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH
Nguyễn Đình Tạp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 213/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu213/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực16/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 213/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 213/BTP-KHTC Dự thảo Thông tư công tác thống kê Ngành Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 213/BTP-KHTC Dự thảo Thông tư công tác thống kê Ngành Tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu213/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Đình Tạp
        Ngày ban hành16/07/2010
        Ngày hiệu lực16/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 213/BTP-KHTC Dự thảo Thông tư công tác thống kê Ngành Tư pháp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 213/BTP-KHTC Dự thảo Thông tư công tác thống kê Ngành Tư pháp

             • 16/07/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực