Công văn 2130/TTg-ĐMDN

Công văn 2130/TTg-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2130/TTG-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2130/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1841/TTr-BNN-ĐMDN ngày 29 tháng 6 năm 2011) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 9574/BTC-TCDN ngày 21 tháng 7 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5462/BKHĐT-PTDN ngày 19 tháng 8 năm 2011), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 2388/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 7 năm 2011) về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 như sau:

1. Doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn:

- Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp;

- Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa;

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà;

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải;

- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đông Bắc;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ba Tơ;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng.

2. Thực hiện cổ phần hóa:

a) Nhà nước giữ cổ phần chi phối:

- Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường II;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Chè Việt Nam;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Rau quả nông sản;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Mía đường I;

- Công ty mẹ - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam.

- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương 2.

b) Nhà nước không giữ cổ phần chi phối:

- Công ty TNHH một thành viên Sản xuất và Dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

- Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long (thuộc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam);

- Công ty TNHH một thành viên Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi Mê Kông (thuộc Tổng Cty Cơ điện xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi);

- Công ty TNHH một thành viên Nông sản thực phẩm Hà Nội (thuộc Tổng Cty Rau quả nông sản).

3. Thực hiện sáp nhập vào Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam năm 2011:

- Công ty TNHH một thành viên Ván dăm Thái Nguyên;

- Công ty TNHH một thành viên MDF Gia Lai.

4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu:

- Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1867/TTg-ĐMDN ngày 18 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

- Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc;

- Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng tám.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối; chuyển phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa không thuộc diện Bộ cần giữ quyền quản lý về Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định.

- Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng mô hình tổ chức, quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nông dân, ngư dân..., giữa người cung cấp nguyên liệu với cơ sở chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
 các PTTg: Hoàng Trung Hải; Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn NN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
 các Vụ: TH, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). KN.27

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2130/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2130/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2011
Ngày hiệu lực15/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2130/TTg-ĐMDN

Lược đồ Công văn 2130/TTG-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2130/TTG-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2130/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành15/11/2011
        Ngày hiệu lực15/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2130/TTG-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2130/TTG-ĐMDN phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước

             • 15/11/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/11/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực