Công văn 21307/QLD-KD

Công văn 21307/QLD-KD năm 2019 về báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 21307/QLD-KD 2019 báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21307/QLD-KD
V/v báo cáo số liệu thống kê về tình hình sản xuất, XNK thuốc

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi: Các cơ sở xuất khu, nhập khẩu, sản xuất thuốc
(Sau đây gọi tắt là các cơ sở).

Căn cứ các quy định về chế độ báo cáo việc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế tại Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược;

Cục Quản lý Dược đề nghị:

1. Các cơ sở báo cáo cơ cấu vốn, giá trị sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2019 theo mẫu đính kèm Công văn này.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 138A Giảng V, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản báo cáo bằng file điện tử (sử dụng phần mềm MS. Excel hoặc MS. Word) về địa chỉ email: [email protected] trước ngày 15/01/2020. Mẫu báo cáo được đăng trên website của Cục Quản lý Dược (http://dav.gov.vn).

2. Các cơ sở nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 47 và khoản 21 điều 91 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Phòng Quản lý kinh doanh Dược theo số điện thoại 024.38461525 (DS.Nguyễn Huy Ngọc).

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, KD (N).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Đơn v báo cáo
Số…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…., ngày    tháng    năm   

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THUỐC

Kính gửi: Cục Quản lý Dược

I. Thông tin chung

1. Tên doanh nghiệp:

2. Địa chỉ liên hệ:

- Số điện thoại:                                                 Fax:

- Họ và tên người lập báo cáo:

- Điện thoại di động người lập báo cáo:

3. Loại hình cơ sở và phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp:

3.1. Loại hình cơ sở:

(Ghi theo khoản 2, điều 32 Luật dược: Sản xuất, xuất nhập khẩu)

3.2. Phạm vi kinh doanh:

(Ghi theo giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đã được Bộ Y tế cấp)

4. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp (tính đến hết ngày 31/12/2019):

- Vốn điều lệ:

- Tỷ lệ vốn nhà nước (%):

- Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông trong nước (không phải của nhà nước) (%):

- Tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài thông qua sàn chứng khoán (%):

- Tỷ lệ nguồn vốn khác (nếu có) (%):

II. Báo cáo tổng quát sn xuất thuốc (ĐVT: Triệu đồng)

TT

Doanh thu sản xuất thuốc

Thực hiện 2018

Ước thực hiện 2019

Ghi chú

1

Sản xuất nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

2

Sản xuất thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

III. Báo cáo tổng quát xuất, nhập khẩu thuốc (ĐVT: 1000 USD)

TT

Doanh thu xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thực hiện 2018

Ước thực hiện 2019

Ghi chú

1

Xuất khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

2

Xuất khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

3

Nhập khẩu nguyên liệu

 

- Nguyên liệu hóa dược

 

 

 

 

- Dược liệu đã chế biến

 

 

 

 

- Cao dược liệu các dạng

 

 

 

 

- Chiết xuất dược liệu

 

 

 

 

- NL sản xuất vắc xin, SPYT

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

4

Nhập khẩu thành phẩm

 

- Thuốc hóa dược

 

 

 

 

- Thuốc dược liệu

 

 

 

 

- Vắc xin

 

 

 

 

- Sinh phẩm y tế

 

 

 

 

Tổng:

 

 

 

Đối với các thuốc, nguyên liệu là dược chất trong danh mục thuốc, dược chất bị cấm sử dụng trong một số ngành lĩnh vực, yêu cầu cơ sở báo cáo chi tiết theo mẫu số 09 phụ lục II Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo đúng quy định về chế độ báo cáo quy định tại điều 47 Nghị định này.

Đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc không phải làm thuốc không phải kiểm soát đặc biệt, yêu cầu cơ sở báo cáo chi tiết theo mẫu số 49 hoặc 50 phụ lục III Nghị định 54/2017/NĐ-CP theo đng quy định về chế độ bo cáo quy định tại điều 47 Nghị định này.

 

Người lập biểu

Giám đốc Doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (nơi đơn vị đặt trụ sở);
- Lưu.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 21307/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21307/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2019
Ngày hiệu lực20/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 21307/QLD-KD

Lược đồ Công văn 21307/QLD-KD 2019 báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 21307/QLD-KD 2019 báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu21307/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành20/12/2019
        Ngày hiệu lực20/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 21307/QLD-KD 2019 báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc

             Lịch sử hiệu lực Công văn 21307/QLD-KD 2019 báo cáo số liệu thống kê tình hình sản xuất xuất nhập khẩu thuốc

             • 20/12/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực