Công văn 2133/BNV-ĐT

Công văn 2133/BNV-ĐT năm 2017 về đăng tải Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2133/BNV-ĐT 2017 tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức Lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2133/BNV-ĐT
V/v đăng ti Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi:

- V(Ban) Tổ chức cán bộ các b, cơ quan ngang b, cơ quan thuộc Cnh phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Thông tư số 19/2014/TT-BNV ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức, ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký các Quyết định ban hành 03 bộ Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 1275/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV);

2. Quyết định số 1276/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên (hạng III);

3. Quyết định số 1277/QĐ-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2017 ban hành Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Lưu trữ viên chính (hạng II).

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước, Bộ Nội vụ đăng tải tài liệu tại trang Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường (để báo cáo);
- Trang thông tin điện t
của Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Nguyễn Ngọc Vân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2133/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2133/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2017
Ngày hiệu lực20/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2133/BNV-ĐT 2017 tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức Lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2133/BNV-ĐT 2017 tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức Lưu trữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2133/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Ngọc Vân
        Ngày ban hành20/04/2017
        Ngày hiệu lực20/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2133/BNV-ĐT 2017 tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức Lưu trữ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2133/BNV-ĐT 2017 tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức Lưu trữ

           • 20/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực