Công văn 2135/TCHQ-VP

Công văn 2135/TCHQ-VP năm 2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2135/TCHQ-VP 2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2135/TCHQ-VP
V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chng dịch COVID-19 chiều ngày 30/3/2020 và đảm bảo công tác quản lý Hải quan, Tng cục Hải quan yêu cu:

1. Quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống dch Covid - 19

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo quc gia, Bộ Y tế, công văn số 3756/BTC-TCCB ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính; Chính quyền địa phương và hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở.

2. Đảm bảo công tác quản lý Hải quan

Thủ trưởng đơn vị đảm bảo bố trí cán bộ thực hiện những công việc sau trong thời gian phòng chống dịch Covid-19:

- Thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh;

- Điều tra chống buôn lậu và giám sát trực tuyến;

- Duy trì hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống hỗ trợ người sử dụng;

Ngoài các công việc trên và một số trường hợp thật sự cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật, đảm bảo an toàn trụ sở,....các công việc khác được thực hiện trực tuyến, số lượng cán bộ làm việc trực tiếp tại trụ sở phải duy trì ở mức độ tối thiểu.

3. Thc hin làm vic trc tuyến

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thực hiện:

- Đảm bảo hệ thống quản lý điều hành của Tổng cục Hải quan có thể hoạt động qua Internet trong ngày 01/04/2020;

- Xác định các hệ thống, chức năng của hệ thống thông tin phải làm việc trực tiếp và có thể làm việc trực tuyến quan Internet. Hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan thực hiện trong ngày 01/04/2020;

- Cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tại cơ quan Tổng cục; các Cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố làm việc từ xa qua mạng Internet trước 05/04/2020.

Thủ trưởng các đơn vị phối hợp Cục CNTT & Thống kê Hải quan triển khai làm việc trực tuyến tại đơn vị đảm không để xảy ra tồn đọng, chậm muộn công việc.

4. Tổ chức thc hin

4.1. Văn phòng Tổng cục

- Chủ trì thực hiện các quy định, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại trụ sở cơ quan TCHQ; các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục phối hợp thực hiện.

- Dự kiến kịch bản các cấp độ lây nhiễm tại trụ sở cơ quan Tổng cục, xây dựng quy trình ứng phó đối với từng kịch bản.

- Dự trù và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất... để thực hiện quy trình ứng phó với từng kịch bản (chi tiết theo sự phê duyệt của Lãnh đạo Tng cục tại Tờ trình của Văn phòng Tng cục ngày 30/3/2020 vviệc thực hiện Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm điểm phòng, chống dịch COVID-19).

4.2. Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan

- Đảm bảo các hệ thống thông tin vận hành thông suốt 24/7; thực hiện chia cán bộ, công chức tại Trung tâm thành 02 nhóm làm việc độc lập tại vị trí địa lý riêng biệt để đảm bảo trong trường hợp 01 nhóm bị cách ly theo yêu cầu của phòng chống dịch thì nhóm còn lại sẽ tiếp tục quản lý vận hành hệ thống CNTT. Phối hợp Văn phòng Tổng cục để chuẩn bị địa điểm của các nhóm làm việc trước 05/04/2020.

4.3. Các Cục HQ tỉnh, liên tỉnh, thành phố

- Căn cứ tình hình của đơn vị (diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương; chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đặc thù của trụ sở; đặc thù độc lập/chung của các phòng làm việc; con người...), căn cứ hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 và điểm 3 tại công văn này, Cục trưởng Cục Hải quan chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong công việc và phòng chống dịch bệnh.

- Triển khai thực hiện mục 7, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Liên hệ chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục cho cán bộ di chuyển thực hiện nhiệm vụ.

4.4. Cục Giám sát quản lý về Hải quan

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải theo chỉ đạo tại mục 10, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020.

4.5 Các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch COVID-19, chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, chức năng nhiệm vụ của đơn vị, hướng dẫn của Văn phòng Tng cục, Thủ trưởng đơn vị tổ chức làm việc trực tuyến; và trực, làm việc trực tiếp tại trụ sở theo nhu cầu công việc thực tế đảm bảo thực niên các chương trình công tác thật sự cần thiết.

Các đơn vị: Văn phòng Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế XNK, Cục CNTT & Thống kê Hải quan thường xuyên bố trí cán bộ trực tại trụ sở cơ quan Tng cục để giải quyết công việc.

Các đơn vị chủ động báo cáo tình hình diễn biến dịch Covid-19 và các vướng mắc phát sinh về Văn phòng Tổng cục (đầu mối liên hệ: đ/c Nguyễn Thành Sơn - trưởng phòng TVQT, SĐT: 091.246.8992).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c)
- Các đ/c PTCT (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (TH).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2135/TCHQ-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2135/TCHQ-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2020
Ngày hiệu lực31/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2135/TCHQ-VP

Lược đồ Công văn 2135/TCHQ-VP 2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2135/TCHQ-VP 2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2135/TCHQ-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành31/03/2020
        Ngày hiệu lực31/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2135/TCHQ-VP 2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2135/TCHQ-VP 2020 quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19

              • 31/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực