Công văn 214/CB-LS

Công văn số 214/CB-LS về việc báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 214/CB-LS báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẾ BIẾN, THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THUỶ SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 214/CB-LS
V/v: báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 501/BNN-CB ngày 04/03/2008 về việc củng cố và tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về chế biến lâm sản, căn cứ nhu cầu thông tin cần thiết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ, trong khi chưa thiết lập được mạng lưới thông tin chung đến doanh nghiệp. Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh,  Thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn, thu thập và tổng hợp cung cấp cho Cục những thông tin, số liệu liên quan đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến bảo quản lâm sản của địa phương (theo các biểu mẫu đính kèm). Ngoài biểu mẫu, trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, các Sở cần có đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh ngành chế biến lâm sản của địa phương trong kỳ báo cáo, định hướng trong kỳ tới, năm tới và những kiến nghị, đề xuất, đặc biệt là đề xuất từ các đơn vị sản xuất kinh doanh liên quan đến cơ chế chính sách và pháp luật.

Việc thu thập, tổng hợp số liệu hiện tại sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan chức năng và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Vì vậy đề nghị lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo đơn vị, cá nhân phụ trách lĩnh vực chế biến lâm sản của Sở, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn để có nguồn thông tin chính xác, kịp thời.

Thời gian báo cáo thực hiện theo định kỳ dưới đây:

1. Báo cáo Quý, gửi về Cục trước ngày 15 tháng cuối Quý;         

2. Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trước ngày 15/6;

3. Báo cáo năm gửi trước ngày 15/12. 

Báo cáo được gửi theo đường Bưu điện hoặc Fax, đồng thời gửi kèm theo bản mềm qua hộp thư điện tử về:

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội- 

Điện thoại: 04.7711206 -  Fax: 04. 7711125 – E-mail: [email protected]

hoặc [email protected]

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để b/c);
 - Cục trưởng (để b/c);
 - Lưu VT.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đàm Ngọc Năm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 214/CB-LS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu214/CB-LS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2008
Ngày hiệu lực20/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 214/CB-LS

Lược đồ Công văn 214/CB-LS báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 214/CB-LS báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu214/CB-LS
        Cơ quan ban hànhThương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Cục Chế biến
        Người ký***, Đàm Ngọc Năm
        Ngày ban hành20/03/2008
        Ngày hiệu lực20/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 214/CB-LS báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 214/CB-LS báo cáo định kỳ tình hình phát triển ngành chế biến bảo quản lâm sản

              • 20/03/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/03/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực