Công văn 2140/TCT-CS

Công văn 2140/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng mặt hàng sản phẩm đường mạch nha do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha đã được thay thế bởi Công văn 3804/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng 2015 và được áp dụng kể từ ngày 16/09/2015.

Nội dung toàn văn Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2140/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Trả lời công văn số 600/CT-TTHT ngày 11/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về thuế GTGT mặt hàng sản phẩm đường mạch nha, Tổng cục Thuế có ý kiến:

Tại khoản 8 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn”.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4195/TCT-CS ngày 13/10/2009 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về thuế GTGT mặt hàng đường glucose, mantose (bản photo công văn kèm theo)

Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ nêu tại công văn số 600/CT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ KK&KTT, PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2140/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2140/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2015
Ngày hiệu lực01/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2140/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành01/06/2015
        Ngày hiệu lực01/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/09/2015
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2140/TCT-CS 2015 chính sách thuế giá trị gia tăng đường mạch nha