Công văn 2140/VPCP-KTN

Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc của Hội Kiến trúc sư Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2140/VPCP-KTN
V/v báo cáo tình hình kiến trúc của Hội KTS Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (văn bản số 97/KT ngày 10 tháng 8 năm 2009 về tình hình kiến trúc Việt Nam); ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 3351/BTP-XDPL ngày 21 tháng 9 năm 2009), Nội vụ (văn bản số 3246/BNV-TCPCP ngày 05 tháng 10 năm 2009), Xây dựng (văn bản số 2220/BXD-KTQH ngày 12 tháng 10 năm 2009); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 112/2002/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” đồng thời nghiên cứu đề xuất của Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc xây dựng Luật Kiến trúc sư tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan nêu trên và liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2140/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2140/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2010
Ngày hiệu lực01/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2140/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành01/04/2010
        Ngày hiệu lực01/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2140/VPCP-KTN báo cáo tình hình kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam

             • 01/04/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực