Công văn 2144/BXD-KTTC

Công văn số 2144/BXD-KTTC về việc Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2144/BXD-KTTC Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam


BỘ XÂY DỰNG
******


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số  2144/BXD-KTTC
V/v: Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - .

Hà Nội, ngày  05  tháng  10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 5478/BGTVT-CGĐ ngày 31/8/2007 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - . Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 19/7/2007 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4475/BGTVT-CGĐ đề nghị thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - ; Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1800/BXD-KTTC ngày 20/8/2007 trả lời Bộ Giao thông vận tải. Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, do Dự án đang thực hiện dở dang, một số công tác xây dựng chưa được qui định trong hệ thống định mức của Nhà nước cần có thoả thuận của Bộ Xây dựng theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng, sau khi nghiên cứu văn bản số 5478/BGTVT-CGĐ của Bộ Giao thông vận tải và các tài liệu gửi kèm theo, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải ban hành các định mức dự toán áp dụng cho các công việc thực hiện hình thức chỉ định thầu của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam như phụ lục kèm theo văn bản này. Định mức dự toán này là căn cứ để lập đơn giá và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam. Việc thanh toán, quyết toán công trình thực hiện theo qui định hiện hành.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, theo dõi chặt chẽ việc áp dụng định mức; Trong quá trình áp dụng nếu có định mức dự toán công tác nào không phù hợp thì Bộ Giao thông vận tải xem xét Điều chỉnh để áp dụng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng


 

PHỤ LỤC

Kèm theo văn bản số  2144 /BXD-KTTC ngày 05 tháng  10  năm 2007 của Bộ Xây dựng

Định mức dự toán

Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam

1. Định mức dự toán công tác vận chuyển vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị.

Thành phần công việc:

- Bốc, xúc, xếp vật tư, vật liệu để vận chuyển; Vận chuyển đến vị trí thi công. Xếp dỡ đúng vị trí theo qui định. Kê, chèn khi bốc xếp đảm bảo yêu cầu, không gẫy hỏng.

- Trường hợp vận chuyển đường dốc; đường gồ ghề, lởm chởm; đường trơn, lầy lún thì áp dụng hệ số theo bảng 1.

- Định mức dự toán công tác vận chuyển vật tư, vật liệu chỉ áp dụng đối với các công việc xây dựng mà trong định mức dự toán chưa bao gồm công tác vận chuyển vật tư, vật liệu.

Nhân công bậc 3/7

Đơn vị tính: công

TT

Tên công việc

Đơn vị

Số lượng

 

 

 

 

1

Vận chuyển cát

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,2

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,306

 

 

 

 

2

Vận chuyển đá dăm

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,261

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,344

 

 

 

 

3

Vận chuyển đá hộc

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,315

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,363

 

 

 

 

4

Vận chuyển xi măng bao

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

tấn

0,217

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

tấn

0,303

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Tên công việc

Đơn vị

Số lượng

 

 

 

 

5

Vận chuyển ray, thép hình

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

tấn

0,381

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

tấn

0,701

 

 

 

 

6

Vận chuyển thép tròn, thép cuộn, lưới thép...

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

tấn

0,337

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

tấn

0,55

 

 

 

 

7

Vận chuyển gỗ ván

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,204

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,275

 

 

 

 

8

Vận chuyển tấm đan BTCT

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

tấn

0,481

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

tấn

0,605

 

 

 

 

9

Vận chuyển vữa các loại

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,33

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,55

 

 

 

 

10

Vận chuyển đất, đất cấp phối

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

m3

0,253

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

m3

0,358

 

 

 

 

11

Vận chuyển máy móc thiết bị

 

 

 

Bốc + vận chuyển 10m

tấn

0,44

 

Vận chuyển 100m tiếp theo

tấn

0,701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính 300mm bằng máy khoan XJ100.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ máy khoan. Khoan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao.

- Cấp đất đá lấy theo bảng phân cấp tại Phụ lục số 10 Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Độ sâu khoan ≤ 30m.

Đơn vị tính: 1m khoan

TT

Thành phần hao phí

Đơn vị

Cấp đất, đá

Cấp VII-VIII

Cấp IV-VI

 

 

 

 

 

 

Vật liệu

 

 

 

 

Mũi khoan hợp kim

cái

0,35

0,164

 

Cần khoan

m

0,04

0,03

 

Đầu nối cần

bộ

0,014

0,01

 

ống chống

m

0,02

0,03

 

Đầu nối ống chống

cái

0,007

0,01

 

Vật liệu khác

%

10

10

 

 

 

 

 

 

Nhân công 4/7

công

3,27

2,38

 

 

 

 

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy khoan

ca

0,37

0,22

 

Máy khác

%

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 1. Hệ số tính đổi khi vận chuyển vật liệu ở đường dốc; đường gồ ghề, lởm chởm; đường trơn, lầy lún.

STT

Tính theo độ (0)

Tính theo

phần trăm (%)

Lên dốc

Xuống dốc

Ghi chú

1

 

5%

1

1

 

2

 

7

1,1

1

 

3

50,43

10

1,4

1

 

4

8,32

15

1,61

1

 

5

11,02

20

1,92

1,28

 

6

14,52

25

2,28

1,53

 

7

18,42

30

2,69

1,94

 

8

19,17

35

3,16

2,46

 

9

21,48

40

3,68

3,08

 

10

24,14

45

4,25

3,8

 

11

26,34

50

4,87

4,62

 

12

28,47

55

5,54

5,54

 

13

30,58

60

5,57

6,57

 

14

33,02

65

7,69

7,69

 

15

35

70

8,92

8,92

 

16

36,52

75

10,2

10,2

 

17

38,39

80

11,7

11,7

 

18

>400

>80

12

12

 

 

 

 

 

 

 

Đường gồ ghề, lởm chởm         K = 1,5

Đường trơn, lầy lún                   K = 3

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2144/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2144/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2144/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 2144/BXD-KTTC Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2144/BXD-KTTC Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2144/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành05/10/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2144/BXD-KTTC Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2144/BXD-KTTC Thoả thuận định mức dự toán xây dựng của Dự án Mở ga Hải Vân thuộc tuyến đường sắt Thống nhất Bắc - Nam

             • 05/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực