Công văn 2145/TCHQ-GSQL

Công văn số 2145/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải quan để đặt gia công ở nước ngoài

Nội dung toàn văn Công văn 2145/TCHQ-GSQL đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2145/TCHQ-GSQL
V/v: đặt gia công tại nước ngoài.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Dệt May Thành Công

Trả lời công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 của Quý Công ty về đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành theo Quyết định 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 khi làm thủ tục hải quan để đặt gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp xuất trình “văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận công đoạn đặt gia công ở nước ngoài, trong nước chưa thực hiện được hoặc chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng” khi làm thủ tục tiếp nhận hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài phù hợp với quy định tại công văn số 584/CP-KTTH ngày 07/6/1999 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư 26/1999/TT-BTM ngày 19/8/1999 đối với trường hợp đặt gia công 1 công đoạn của sản phẩm ở nước ngoài, sau đó nhập khẩu sản phẩm trở lại Việt Nam.

Đối với trường hợp nêu tại công văn số 166/CV-05 ngày 25/5/2005 dẫn trên, Công ty đặt gia công ở nước ngoài, sau đó sản phẩm gia công không nhập khẩu trở lại Việt Nam nên không phải có văn bản xác nhận trên đây của Bộ quản lý chuyên ngành.

Tổng cục Hải quan xin trả lời để Quý Công ty được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Bộ TM
- Bộ CN (phối hợp)
- Lưu: VT; GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2145/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2145/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2005
Ngày hiệu lực03/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2145/TCHQ-GSQL đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2145/TCHQ-GSQL đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2145/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành03/06/2005
        Ngày hiệu lực03/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2145/TCHQ-GSQL đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2145/TCHQ-GSQL đề nghị được miễn xuất trình văn bản xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành khi làm thủ tục hải

           • 03/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực