Công văn 2145/TCHQ-TXNK

Công văn 2145/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại mặt hàng Lưu huỳnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2145/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Lưu huỳnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Lưu huỳnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng “Lưu huỳnh” nhập khẩu được Doanh nghiệp khai báo vào các mã số 2503.00.00 và mã số 2802.00.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.

Mặt hàng “Lưu huỳnh” tại hai mã số nêu trên được phân biệt theo phương thức điều chế hoặc dạng tồn tại của lưu huỳnh (“thăng hoa”, “kết tủa”, “dạng keo”). Tuy nhiên, các yếu tố này không thể xác định được bằng mắt thường hay cảm quan. Theo Bộ Công thương và Bộ Khoa học Công nghệ (tại công văn số 7509/BCT-KHCN ngày 15/8/2016 của Bộ Công thương và công văn số 1889/TĐC-TC ngày 22/8/2016 của Bộ Khoa học Công nghệ) thì hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế (ISO), cũng như chưa xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn nào cho mặt hàng “Lưu huỳnh” nêu trên.

Để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp trong điều kiện chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn như nêu trên, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất việc phân loại như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan năm 2014:

Phân loại hàng hóa đxác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa XK, NK đxác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam.”

Trường hợp mặt hàng “Lưu huỳnh” nhập khẩu khi xem xét có thể phân loại vào cả hai mã số nêu trên (2503.00.00 và 2802.00.00) thì việc quyết định mã số cuối cùng dựa trên các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây:

1 - Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (nếu có);

2 - Khai báo của Doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Công thương, Bộ KHCN (để biết);
- Cục KĐHQ, Cục KTSTQ, Vụ TTKT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK
-PL-Hà(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2145/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2145/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2017
Ngày hiệu lực31/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2145/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Lưu huỳnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2145/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Lưu huỳnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2145/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành31/03/2017
        Ngày hiệu lực31/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2145/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Lưu huỳnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2145/TCHQ-TXNK 2017 phân loại mặt hàng Lưu huỳnh

            • 31/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực