Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN

Nội dung toàn văn Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN 2022 triển khai dự án giảm nghèo 2021 2025


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2146/LĐTBXH-VPQGGN
V/v triển khai các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (sau đây gọi là dự án giảm nghèo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo thực hiện các dự án giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đúng quy định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thực hiện theo các dự án giảm nghèo, gồm: (i) dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; (ii) dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; (iii) dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. Việc hỗ trợ người dân thực hiện thông qua các mô hình tổ chức sản xuất (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ gia đình, cộng đồng dân cư) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương được bố trí kinh phí thực hiện dự án giảm nghèo khẩn trương thực hiện thủ tục xây dựng, phê duyệt dự án theo quy định; bảo đảm kịp thời triển khai các dự án giảm nghèo theo đúng tiến độ ngay sau khi được giao vốn.

3. Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 theo quy định (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: giamngheo@molisa.gov.vn)

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2146/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(25/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN

Lược đồ Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN 2022 triển khai dự án giảm nghèo 2021 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN 2022 triển khai dự án giảm nghèo 2021 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2146/LĐTBXH-VPQGGN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành23/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (25/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN 2022 triển khai dự án giảm nghèo 2021 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2146/LĐTBXH-VPQGGN 2022 triển khai dự án giảm nghèo 2021 2025

              • 23/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực