Công văn 2147/BVHTTDL-VP

Công văn số 2147/BVHTTDL-VP về việc hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2147/BVHTTDL-VP Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ
DU LỊCH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2147/BVHTTDL-VP
V/v Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 185/2007/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch.

Theo yêu cầu công tác, để đảm bảo thuận lợi cho các đơn vị khi trình lãnh đạo Bộ giải quyết công việc, thực hiện đúng các quy định về hình thức, thể thức văn bản tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư, Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và Công văn số 610/VPCP-HC ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thủ tục giải quyết công việc, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thể thức một số văn bản thông dụng của Bộ, cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước (các Tổng cục, Cục, Vụ)

(Biểu mẫu hướng dẫn đính kèm)

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao đổi trực tiếp hoặc có văn bản góp ý gửi Văn phòng Bộ để nghiên cứu, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, HCTC(03), MP.300

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2147/BVHTTDL-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2147/BVHTTDL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2008
Ngày hiệu lực11/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2147/BVHTTDL-VP

Lược đồ Công văn 2147/BVHTTDL-VP Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2147/BVHTTDL-VP Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2147/BVHTTDL-VP
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Tô Văn Động
        Ngày ban hành11/06/2008
        Ngày hiệu lực11/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2147/BVHTTDL-VP Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2147/BVHTTDL-VP Hướng dẫn tạm thời thể thức văn bản

           • 11/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực