Công văn 2148/BTC-CST

Công văn 2148/BTC-CST năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư 02/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/BTC-CST
V/v Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 02/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC của BTC quy định phí cấp phép xả thải từ 3.000m3/ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với quy định tại Nghị định 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước.

Căn cứ pháp luật về phí và lệ phí, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất và Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tài liệu gửi kèm theo).

Đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến tham gia để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Ý kiến tham gia xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế) trước ngày 08/3/2016.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2148/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2148/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2016
Ngày hiệu lực16/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2148/BTC-CST

Lược đồ Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2148/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành16/02/2016
        Ngày hiệu lực16/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2148/BTC-CST góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC

           • 16/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực