Công văn 2149/BCT-HC

Công văn 2149/BCT-HC năm 2016 tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2149/BCT-HC 2016 quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2149/BCT-HC
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón đã dần đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả nhất định, được các doanh nghiệp đánh giá cao trong thời gian qua.

Công tác chỉ định các Phòng thử nghiệm chất lượng phân bón vô cơ đã được thực hiện kịp thời, tính đến ngày 29 tháng 02 năm 2016, có 38 phòng thử nghiệm đã được chỉ định và phân bố đều tại các địa phương, đáp ứng được nhu cầu thử nghim chất lượng phân bón, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm nghiệm sản phẩm hàng hóa. Công tác kiểm tra đánh giá tình hình để cấp phép cho các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ cũng được tiến hành khẩn trương nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, đã có hơn 180 doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ được cấp phép. Bên cạnh đó, các Sở Công Thương đã thực hiện thông báo xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ, tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm chất lượng phân bón.

Thực hiện quy định tại Điều 8, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 202/2013/NĐ-CP, sau 02 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành, đến ngày 01 tháng 02 năm 2016, các doanh nghiệp sản xuất phân bón phải có Giấy phép sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, cho đến thời điểm nêu trên, nhiều tổ chức, cá nhân hiện đang sản xuất phân bón không có giấy phép và chưa gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phân bón vô cơ trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai và phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

2. Bố trí, phân bổ nguồn lực tài chính, con người cho công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.

3. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ:

- Kiểm tra, lập biên bản tạm dừng sản xuất, kinh doanh, tạm dừng công bố hp quy phân bón vô cơ;

- Thống kê số lượng phân bón tồn kho của cơ sở sản xuất tại thời điểm kiểm tra. Các sản phẩm phân bón vô cơ sản xuất sau ngày 01 tháng 02 năm 2016 tạm thời chưa cho phép lưu thông trên thị trường cho đến khi đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép.

4. Không kiểm tra, lập biên bản các tổ chức, cá nhân đã gửi hồ sơ đề nghị cấp phép nhưng đang trong quá trình thẩm định.

5. Thường xuyên kiểm tra việc duy trì điều kiện sản xuất phân bón vô cơ của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép; kiểm tra điều kiện kinh doanh phân bón vô cơ các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý. Thông báo trên phương tiện thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý đồng thời thông báo về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất).

Thông tin về các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ; các tổ chức cá nhân đã gửi hồ sơ cấp phép sản xuất và đang trong quá trình thẩm định cấp phép; các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cấp phép được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn.

Kết quả rà soát, thống kê và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đề nghị gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 30 tháng 3 năm 2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hoàng Quốc Vượng;
- TT Đỗ Thắng Hải;
- VPCP;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Các Sở Công thương;
- Lưu: VT, HC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2149/BCT-HC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2149/BCT-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2016
Ngày hiệu lực14/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2149/BCT-HC 2016 quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2149/BCT-HC 2016 quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2149/BCT-HC
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành14/03/2016
        Ngày hiệu lực14/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2149/BCT-HC 2016 quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2149/BCT-HC 2016 quản lý nhà nước sản xuất kinh doanh phân bón vô cơ

           • 14/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực