Công văn 215/LĐTBXH-VP

Công văn 215/LĐTBXH-VP về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 215/LĐTBXH-VP 2018 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 215/LĐTBXH-VP
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tại địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1.1. Tập trung rà soát, nắm bắt cụ thể tình hình đời sống của các đối tượng chính sách (người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân ở vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ...) để quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, đúng chế độ, tránh trùng lặp, chồng chéo, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

1.2. Đối với những địa phương được hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2018, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ nhằm khắc phục ngay những sai sót ở cơ sở trong quá trình cấp phát, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, nhất là tại những vùng thiên tai, bão lũ, đảm bảo người dân được nhận gạo đầy đủ, đúng đối tượng.

1.3. Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm và cai nghiện ma túy; chỉ đạo việc tổ chức cho học viên trong cơ sở cai nghiện đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự trong cơ sở cai nghiện và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học viên bỏ trốn tập thể, phá hoại cơ sở vật chất, gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

1.4. Theo dõi, nắm tình hình lương, thưởng Tết của người lao động tại các doanh nghiệp, các phương án sắp xếp, sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là những địa phương tập trung nhiu lao động, chủ động có các biện pháp phòng ngừa, xử lý những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán.

1.5. Bảo đảm cho tất cả trẻ em đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trem trong các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em ở vùng biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, an toàn, tiết kiệm cho trẻ em; khuyến khích tổ chức các trò chơi dân gian giữ gìn bản sc văn hóa tt đẹp của dân tộc. Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục; phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em; bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm cho trẻ em.

1.6. Chỉ đạo cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quyền quản lý tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán, xử lý kịp thời khi có tai nạn, sự cố lao động xảy ra. Tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; rà soát, kiểm tra các khu vực có nhiều nguy cơ mất an toàn lao động như: công trình xây dựng tiếp giáp với khu đông dân cư, đường giao thông, công trình ngầm, mỏ khai thác, hầm lò, cáp treo vận chuyển người... nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người lao động và nhân dân.

1.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa phương trong dịp Tết; rà soát, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, đặc biệt là đối với lĩnh vực người có công; đồng thời, thông tin phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, không để tụ tập khiếu nại, tố cáo đông người trước trụ sở cơ quan Trung ương trong dịp Tết Nguyên đán và đầu năm 2018, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội.

1.8. Báo cáo tình hình chung và kết quả công tác hỗ trợ của địa phương cho các đối tượng về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ:

2.1. Nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không tổ chức "tiệc tùng", đặc biệt là việc ăn uống xa hoa, lãng phí trong dịp tổng kết cơ quan, đơn vị, dịp kỷ niệm các sự kiện của tập thể, cá nhân và trong dịp Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không được sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội,...

2.2. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp li quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc quán triệt và thực hiện tốt các quy định; không tổ chức chúc Tết Lãnh đạo Bộ, chủ động kiểm tra, nắm tình hình việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Thanh tra Bộ, trước ngày 26/02/2018).

2.3. Bố trí cán bộ trực trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán để đảm bảo các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại trụ sở làm việc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trong dịp Tết để đảm bảo thông tin được liên tục, kịp thi.

2.4. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Nguyên đán. Phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; không sử dụng thư công vụ để đăng ký vào các mạng xã hội, diễn đàn và các trang thông tin công cộng khác.

2.5. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân để tổng hợp, báo cáo Bộ xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm mọi người dân được đón Tết đm m, vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo. Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
(để b/c)
- Thủ tướng, các Phó TTg CP; (để b/c)
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
(để b/c)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
(để p/h)
- Văn phòng Chính phủ;
(để p/h)
- Văn phòng Quốc hội;
(để p/h)
- Thanh
tra Chính phủ; (để p/h)
- Cục A83, Bộ Công an;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TH.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 215/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu215/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 215/LĐTBXH-VP 2018 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 215/LĐTBXH-VP 2018 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu215/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 215/LĐTBXH-VP 2018 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 215/LĐTBXH-VP 2018 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực