Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN

Nội dung toàn văn Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN 2022 thực hiện phong trào vì người nghèo 2021 2025


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2150/LĐTBXH-VPQGGN
V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả phong trào thi đua, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện Phong trào thi đua; tiếp tục triển khai cuộc vận động "Vì người nghèo" nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm.

3. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua. Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện phong trào thi đua về Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng trung ương), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, số 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội; email: giamngheo@molisa.gov.vn) trước ngày 10 tháng 12 hằng năm theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Chính phủ Phạm Bình Minh (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, VPQGGN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2150/LĐTBXH-VPQGGN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(25/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN

Lược đồ Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN 2022 thực hiện phong trào vì người nghèo 2021 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN 2022 thực hiện phong trào vì người nghèo 2021 2025
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2150/LĐTBXH-VPQGGN
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành23/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (25/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN 2022 thực hiện phong trào vì người nghèo 2021 2025

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2150/LĐTBXH-VPQGGN 2022 thực hiện phong trào vì người nghèo 2021 2025

              • 23/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực