Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ

Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ năm 2018 trả lời kiến nghị về nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ 2018 trả lời kiến nghị nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2151/BTP-ĐKGDBĐ
V/v trả lời kiến nghị về việc nhận thế chấp bng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng

Trả lời ý kiến kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp của Chính phủ về việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Về việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân

- Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền “Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, ti tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”;

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền “Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, ti tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật ”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật nhà ở năm 2014, “Chủ sở hữu nhà ở là cá nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật” (trừ trường hợp cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình; cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 147 Luật nhà ở năm 2014).

2. Về việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đt của tổ chức

- Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Luật đất đai năm 2013, thì tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được “Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam ”, đồng thời, tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm được Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam ” (điểm b khoản 1 Điều 175).

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật nhà ở năm 2014, “Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam” (trừ trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; tổ chức xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình, tổ chức mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam theo quy định tại Điều 147 Luật nhà ở năm 2014).

3. Qua rà soát các quy định pháp luật cho thấy, hiện pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về công chứng hợp đồng và pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm không có quy định điều kiện riêng nào dành cho tổ chức, cá nhân khi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất là quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được pháp luật về đất đai ghi nhận trong trường hợp đất đủ điều kiện thế chấp quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 hoặc pháp luật về nhà ở ghi nhận trong trường hợp nhà ở đủ điều kiện giao dịch theo quy định tại Điều 118 Luật nhà ở năm 2014.

Trong văn bản kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng không nói rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cấp cho chủ thể là cá nhân hay tổ chức, do đó, Quý Công ty cần căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở nêu trên để áp dụng biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp về việc nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất của Quý công ty xin gửi Quý công ty để tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Bổ trợ tư pháp (để biết);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Chi Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2151/BTP-ĐKGDBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2018
Ngày hiệu lực15/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ 2018 trả lời kiến nghị nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ 2018 trả lời kiến nghị nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2151/BTP-ĐKGDBĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Chi Lan
        Ngày ban hành15/06/2018
        Ngày hiệu lực15/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ 2018 trả lời kiến nghị nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2151/BTP-ĐKGDBĐ 2018 trả lời kiến nghị nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất

             • 15/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực